یعلون: شرایط کنونی مشخصه‌های «جنگ جهانی سوم» است

یعلون: شرایط کنونی مشخصه‌های «جنگ جهانی سوم» است

جنرال موشه یعلون، وزیر دفاع اسرائیل گفت: جنگ‌های خاورمیانه عوامل جهانی را درگیر کرده و میلیون‌ها تن راهی نقاط دیگر، ازجمله اروپا شده و سراسر اروپا تحت تأثیر این بحران‌ها قرارگرفته و این‌ها، مشخصه‌های یک جنگ جهانی...