یاماموتوی نماینده تازه ملل متحد در افغانستان شد

یاماموتوی نماینده تازه ملل متحد در افغانستان شد

سازمان ملل متحد به‌تازگی تادامیچی یاماموتوی، دیپلمات جاپانی را به‌عنوان نماینده ویژه این سازمان در افغانستان انتخاب کرده است. در خبرنامه انتشاریافته سازمان ملل آمده است، وی از سوی بانکی مون، سر منشی سازمان ملل در این...