یادبود از قربانیان پاکستانی در کابل

یادبود از قربانیان پاکستانی در کابل

مسئولان سفارت پاکستان در کابل اولین سالگرد قربانیان مکتب پیشاور را با اهدای دسته‌های گل و روشن ساختن شمع در مقر این سفارت در کابل، گرامی داشتند. گروهی از افراد مسلح یک سال پیش، در چنین روزی بر یک مکتب نظامی در شهر پیشاور...