گیلانی نماینده عبدالله شد

گیلانی نماینده عبدالله شد

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرائیه طی مراسمی، با حضور مسئولین ریاست اجرائیه، سید محمود گیلانی را به عنوان مشاور ارشد در امور اقوام و سرحدات و نماینده ویژه ریاست اجرائیه در امور مهاجرین مقیم پاکستان معرفی نمود. در این...