گیلانی: من نگفتم که جنگ علیه طالبان روا نیست

گیلانی: من نگفتم که جنگ علیه طالبان روا نیست

پس‌ازآنکه خبر غیر مشروع خواندن جنگ علیه طالبان از سوی رییس شورای عالی صلح در برخی از رسانه‌ها منتشر شد و سروصداهایی هم ایجاد کرد امروز شورای عالی صلح با پخش خبرنامه‌ای گفت که صحبت‌های رییس این شورا از سوی رسانه‌ها...