گوگل برای شما کار پیدا میکند

گوگل برای شما کار پیدا میکند

گوگل  در نوار جستجوی خود یک ویژه گی جدید را اضافه کرده است.   به کمک این ویژه گی می توان با جستجوی جملاتی از قبیل شغل های نزدیک من یا مشاغل بانکی شغل مورد نظر خود را پیدا کنید. البته این امکان فعلا برای مردم انگلستان...