گوگل: ویدیوهای “توهین آمیز” به خانواده سلطنتی تایلند حذف خواهد شد

گوگل: ویدیوهای “توهین آمیز” به خانواده سلطنتی تایلند حذف خواهد شد

بر اساس گزارش ها معاون نخست وزیر تایلند می گوید که شرکت گوگل با درخواست دولت این کشور برای حذف ویدیوهای "توهین آمیز" به خانواده سلطنتی تایلند موافقت کرده است. بامیبول آدولیادی، پادشاه تایلند، که رکورددار طولانی ترین...