گوگل از پیشرفت اینترنتی طالبان جلوگیری کرد

گوگل از پیشرفت اینترنتی طالبان جلوگیری کرد

گروه طالبان یک آپلکیشن را برای تلفن‌های هوشمند به‌منظور تبلیغات خودساخته بودند، اما گوگل پلی ستور پس از مدت کوتاهی آن را حذف کرده است. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده است که گروه طالبان این آپلکیشن را به‌منظور پخش و نشر...