گونۀ‌های کمیاب پرندگان در چنگال شکارچیان نیمروز

گونۀ‌های کمیاب پرندگان در چنگال شکارچیان نیمروز

شکار بی‌رویه گونۀ‌های پرندگان کم‌یاب تاکنون در ولایت نیمروز ادامه دارد. شماری از اعضای شورای ولایتی نیمروز به تلویزیون چکاد گفتند که نیروهای دولتی در راستای مهار شکار این پرندگان ناتوان بوده‌اند. باز محمد ناصر، رییس...