آیا گوشت مصنوعی جایگزین گوشت طبیعی خواهد شد؟

 آیا گوشت مصنوعی جایگزین گوشت طبیعی خواهد شد؟

ظاهرا ایده پرورش گوشت مصنوعی محدود به داستانهای علمی- تخیلی نمانده و راه خودش را به آزمایشگاه ها باز کرده است.   حالا چندین شرکت که در سان فرانسیسکو و "سیلیکون ولی" موقعیت دارند بر روی پروژه تولید گوشت مصنوعی کار...