هرات در بخش تولید گوشت مرغ به خود بسندگی رسیده است

هرات در بخش تولید گوشت مرغ به خود بسندگی رسیده است

مسئولان در ادارۀ زراعت هرات گفته‌اند که هم اکنون هرات به خودبسندگی در بخش تولید گوشت مرغ رسیده است. بشیر احمدی، آمر امور زراعت این اداره گفته است که هم اکنون بین ۳۰ تا ۴۰ تن گوشت مرغ روزانه در هرات تولید می‌شود و این...