گوزن‌های باختری هنوز در افغانستان هستند

گوزن‌های باختری هنوز در افغانستان هستند

یک تیم از فعالان بخش محیط زیست موفق شده‌اند در جریان یک پژوهش در کشور گروهی از گوزن‌های باختری را مشاهده کنند. وب سایت دانشگاه "امهرست" که در ایالت ماساچوست امریکا است گزارش داده که هیجان هواداران محیط زیست از دیدن...