غنی: افغانستان به گورستان هراس‌افگنان مبدل خواهد شد

غنی: افغانستان به گورستان هراس‌افگنان مبدل خواهد شد

رییس جمهور غنی در مراسم گرامی‌داشت از سی و هشتمین سالروز خروج ارتش سرخ شوروی از افغانستان گفته است که افغانستان را به گورستان هراس‌افگنان مبدل خواهد کرد. در این میان، آقای غنی ضمن ستایش از کارنامۀ مجاهدین افزوده است که...