گورستان باستانی حیوانات در مصر کشف شد

گورستان باستانی حیوانات در مصر کشف شد

باستان شناسان آکادمی علوم لهستان در جریان یک کاوش در خرابه های بندر باستانی برنیس در مصر، گورستان بزرگی از حیوانات را کشف کرده اند. در این گورستان حدود ۱۰۰ اسکلت کامل که بدن آنها در شرایط بسیار عالی حفظ شده است کشف شده و...