گوترس جانشین بان کی مون شد

گوترس جانشین بان کی مون شد

مجمع عمومی سازمان ملل روز پنج شنبه آنتونیو گوترس سیاستمدار پرتغالی را به عنوان دبیر کل جدید سازمان ملل انتخاب کرد. پیش از این نیز شورای امنیت با دبیر کلی گوترس موافقت کرده بود. گوترس توانسته بود از ۱۵ رأی اعضای شورای...