برای ۹ شرکت خصوصی در هرات گواهی‌نامه ایزو داده می‌شود

برای ۹ شرکت خصوصی در هرات گواهی‌نامه ایزو داده می‌شود

قرار است که برای ۹ شرکت خصوصی در ولایت هرات گواهی‌نامه "ایزو" داده شود. حمیدالله ناصری، مدیر عمومی ترویج ادارۀ زراعت هرات با بیان این مطلب گفته است که این شرکت‌ها، با به‌دست آوردن گواهی‌نامه "ایزو" خواهند توانست...