تولید گندم در ولایت هرات کاهش یافته است

تولید گندم در ولایت هرات کاهش یافته است

مسئولان در وزارت زراعت آبیاری و مالداری گفته اند که در سال جاری تولید گندم للمی و دیمی در کشور و بخصوص در ولایت هرات کاهش داشته است.   «نصیر احمد درانی» وزیر زراعت، آبیاری و مالداری کشور در سفر به ولایت هرات گفته است که...