حاصلات گندم امسال در هرات ده درصد افزایش یافته است

حاصلات گندم امسال در هرات ده درصد افزایش یافته است

حاصلات گندم هرات در سال جاری به ۳۴۰ هزار تُن رسیده که این رقم نسبت به سال قبل ۱۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. حمیدالله ناصری مسئول بخش عمومی ترویج اداره زراعت هرات می‌گوید که استفاده از آب ذخیره شده‌ی بند سلما یکی از علل...