گنجینه باختر افغانستان محور دید هزاران تماشاگر شد

گنجینه باختر افغانستان محور دید هزاران تماشاگر شد

هزاران تن از نمایشگاه آثار باستانی خزانه باختر افغانستان، در موزیم ملی کوریای جنوبی دیدن کرده اند. این نمایشگاه طبق قرارداد افغانستان و کوریای جنوبی در موزیم گیونگجو این کشور برگزار شده است. در این نمایشگاه حدود ۲۰۱...