عواید گمرک هرات یک و نیم میلیارد افغانی افزایش یافته‌است

عواید گمرک هرات یک و نیم میلیارد افغانی افزایش یافته‌است

عواید گمرک هرات یک و نیم میلیارد افغانی افزایش یافته‌است مسئولان در ادارۀ گمرک هرات می‌گویند عواید این ادارۀ در شش ماه نخست مالی، یک نیم میلیارد افغانی نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، افزایش یافته‌است. محمد انور...