کمک اداره بین المللی گمرکات برای معیاری سازی گمرکات افغانستان

کمک اداره بین المللی گمرکات برای معیاری سازی گمرکات افغانستان

اکلیل حکیمی وزیر مالیه با رییس برنامه‌های اداره بین المللی گمرکات ملاقات نموده و در رابطه به بهبود وضعیت و معیاری سازی گمرکات، دستآوردها، مشکلات گمرکی، راه حل های موجود و افتتاح اکادمی گمرکات گفتگو کرد. اکلیل حکیمی...