فاش شدن مشخصات گلکسی J7

فاش شدن مشخصات گلکسی J7

مشخصات گلکسی J7 2017سامسونگ پیش از رونمایی همگانی شده است. در حالی مشخصات این گوشی هوشمند فاش می‌شود که سامسونگ قبل از رونمایی می‌خواهد که مجوز Wi-Fi Alliance و بلوتوت را دریافت نماید. بر بنیاد گزارش‌ها، گلکسی J7 2017با بهره گیری از...