گلولۀ غیبی یا قربانی خوش‌گذرانی شدن؟

گلولۀ غیبی یا قربانی خوش‌گذرانی شدن؟

در اثر اصابت یک فیر هاوان به یک‌منزل مسکونی در ولسوالی چشت هرات، یک زن کشته و۳زن دیگر زخم برداشتند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات به تلویزیون چکاد گفت: «این هاوان، از سوی طالبان مسلح، در روستای "دهن‌سونی" ولسوالی چشت...