گلبدین حکمتیار: طالبان شانسی برای بدست گرفتن کابل ندارند

گلبدین حکمتیار: طالبان شانسی برای بدست گرفتن کابل ندارند

رهبر حزب اسلامی گفت که اگر گروه طالبان فکر می‌کنند که دوباره به کابل آمده و کنترل این ولایت را به دست می‌گیرند، سخت در اشتباه اند زیرا شانسی برای این کارشان ندارند.   گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی‌ افغانستان...