گلبدین روی فرش سبز صلح پا می‌گذارد

گلبدین روی فرش سبز صلح پا می‌گذارد

حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار اعلام کرد که آمادگی این حزب برای مذاکرات مستقیم به مردم افغانستان و جهان نشان خواهد داد که آن‌ها صلح می‌خواهند. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار با انتشار بیانیه‌ای...