گلبدین دل خوشی برای مذاکرات صلح ندارد

گلبدین دل خوشی برای مذاکرات صلح ندارد

به گفته افراد نزدیک گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان، این حزب در اندیشه ترک مذاکرات صلح است. عبدالله شهاب حکمتیار، برادرزاده گلبدین حکمتیار گفته است که حزب اسلامی آماده ادامه مذاکرات صلح با دولت افغانستان است؛...