نوشته هایی با برچسب "گفت‌وگوی اختصاصی"

گفت‌وگوی اختصاصی (۸)

گفت‌وگوی اختصاصی (۸)

گفت‌وگوی اختصاصی با سمیع‌الدین رهین رییس سارنوالی استیناف ولایت هرات موضوع : بررسی کارکرد ادارۀ سارنوالی ولایت هرات ...

گفت‌وگوی اختصاصی (۴)

گفت‌وگوی اختصاصی (۴)

گفت‌وگوی اختصاصی با عبدالرزاق احمدی رییس معارف هرات موضوع : بررسی وضعیت کنونی معارف ولایت هرات ...

گفت‌وگوی اختصاصی (۳)

گفت‌وگوی اختصاصی (۳)

گفت‌وگوی اختصاصی با سید باقر مرتضوی فرمانده لوای پولیس امن و نظم عامه موضوع : بررسی کارکرد لوای هفتم پولیس امن و نظم عامه ...

گفت‌وگوی اختصاصی (۱)

گفت‌وگوی اختصاصی (۱)

گفت‌وگوی اختصاصی با فضل محمد صمدیار فرمانده امنیه ولایت فراه. موضوع : بررسی وضعیت امنیتی در این ولایت ...

گفت‌وگوی اختصاصی

گفت‌وگوی اختصاصی

  ...