گفت‌وگوی اختصاصی (۹)

گفت‌وگوی اختصاصی (۹)

گفت‌وگوی اختصاصی با جنرال حسن شاه فروغ فرمانده عمومی پولیس زون ۶۰۶ انصار در ولایت هرات موضوع : بررسی پلان‌های آینده زون ۶۰۶ انصار در حوزه غرب افغانستان ...