گفت‌وگوی اختصاصی (۱۴)

گفت‌وگوی اختصاصی (۱۴)

گفت‌وگوی اختصاصی با عبدالغنی عمرزاد آمر امنیت فرماندهی امنیه هرات موضوع : دلایل افزایش ترور و اختطاف ها در هرات ...