گفت‌وگوی اختصاصی (۱۳)

گفت‌وگوی اختصاصی (۱۳)

گفت‌وگوی اختصاصی با محمد نعیم غیور مدیر استخبارات فرماندهی امنیه ولایت هرات موضوع : بررسی دخالت استخبارات منطقه در امور امنیتی ولایت هرات ...