گفت‌وگوی اختصاصی (۱۰)

گفت‌وگوی اختصاصی (۱۰)

گفت‌وگوی اختصاصی با جنرال توریالی عبدیانی فرمانده امنیه فراه موضوع : بررسی وضعیت امنیتی ولایت فراه ...