گفت‌وگوهای اضطراری دو کوریا روی مصالحه

گفت‌وگوهای اضطراری دو کوریا روی مصالحه

با تشدید تنش‌ها در شبه‌جزیره کوریا، مقام‌های کوریا شمالی و کوریا جنوبی قرار است برای جلوگیری از رویارویی در مرزهای دو کشور، باهم مذاکرات اضطراری داشته باشند. کوریا شمالی تهدید کرده است که برای از بین بردن بلندگوهای...