گفت‌وگوهای اختصاصی

گفت‌وگوهای اختصاصی

گفت‌وگوهای اختصاصی: در این برنامه از مطرح ترین چهره‌های ملی و بین المللی در حوزه‌هایی چون سیاست، امنیت، اقتصاد، فرهنگ و هنر دعوت به عمل می‌آید تا با گفتمان عمیق و اختصاصی با این چهره‌ها، صفحه جدیدی از ناگفته‌ها باز...