گفتگوهای حزب جمعیت و ارگ ناکام ماند

گفتگوهای حزب جمعیت و ارگ ناکام ماند

اعضای شورای رهبری جمعیت اسلامی می گویند که گفتگوی حزب و ارگ بخاطر برگزاری لویه جرگۀ قانون اساسی، توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی و سهم دادن به احزاب سیاسی در انتخابات شورای ملی، بی نتیجه مانده است.   آنان می‌گویند که...