گفتگوی مقامات افغانستان و طالبان در قطر

گفتگوی مقامات افغانستان و طالبان در قطر

بر اساس گزارش یک روزنامه بریتانیایی مقامات افغانستان و طالبان در قطر روی موضوع صلح دیدار و گفتگو کرده اند. این روزنامه نوشته است این دیدارها در ماه های سپتامبر و اکتوبر سال جاری انجام شده و نتایج مثبتی هم در پی داشته...