روسیه و آمریکا به گفتگوهای خود بر سر بحران حلب ادامه می‌دهند

روسیه و آمریکا به گفتگوهای خود بر سر بحران حلب ادامه می‌دهند

نیروهای دولتی سوریه با حمایت هوایی روسیه بخشی از شرق حلب را که در کنترل مخالفان بشار اسد بود، تصرف کرده اند و به پیشروی خود ادامه می دهند. مخالفان بشار اسد تاکید کرده اند که حاضر به ترک شهر حلب نیستند و به مقاومت در برابر...