گفتگوهای صلح سوریه روز جمعه آغاز می‌شود

گفتگوهای صلح سوریه روز جمعه آغاز می‌شود

یکی از نمایندگان سازمان ملل گفته است که گفت‌وگوهای صلح سوریه به‌روز جمعه در تاریخ ۲۹ ماه روان میلادی در ژنو سوییس برگزار خواهد شد. دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه گفته که امروز برای کشورها و...