گفته‌های ضدونقیض والی و رییس شورای ولایتی فراه

گفته‌های ضدونقیض والی و رییس شورای ولایتی فراه

کنترل کامل ولسوالی‌های بکواه، گلستان و خاک سفید به دست طالبان است و حکومت جز درمسیرشاهراه ۵۱۷، بر دیگر مناطق این ولسوالی‌ها تصرف ندارد. فرید بختور، رییس شورای ولایتی ولایت فراه در تماس تلفنی به خبرنگار تلویزیون چکاد...