گشایش نمایشگاه بزرگ کتاب در هرات

گشایش نمایشگاه بزرگ کتاب در هرات

قرار است در یک شنبه هفته آینده نمایشگاه بزرگ کتاب در هرات گشایش یابد. مسئولان در اداره اطلاعات فرهنگ هرات می‌گویند، که هنوز هم فرهنگ مطالعه در هرات نهادینه نشده و تلاش می‌کنند با برگزاری این نمایشگاه بزرگ فرهنگ مطالعه...