گشایش نمایندگی فدراسیون ملی مبارزات آزاد در ولایت پروان

گشایش نمایندگی فدراسیون ملی مبارزات آزاد در ولایت پروان

مقام های محلی ولایت پروان در شمال کابل طی مراسمی در شهر چاریکار نمایندگی فدراسیون ملی مبارزات آزاد زیر نام ( مبارزات آزاد جوانان هندوکش) را با اشتراک بازمحمد مبارز قهرمان ورزش کشور، در این ولایت افتتاح کردند. در مراسمی...