گشایش نخستین آکادمی کریکت بورد در هرات

گشایش نخستین آکادمی کریکت بورد در هرات

نخستین آکادمی کریکت بورد روز گذشته در هرات افتتاح شد. فرید هوتک آمر رسانه‌ای کریکت بورد کشور گفت: "این آکادمی از بودجه اداره کریکت بورد کشور با هزینه یک میلیون افغانی ایجاد شده است". آقای هوتک گفت قرار است در آینده یک...