گسترش همکاری‌های دو جانبه محور گفتگوهای مقام‌های افغان و ایرانی در تهران

گسترش همکاری‌های دو جانبه محور گفتگوهای مقام‌های افغان و ایرانی در تهران

وزارت امور خارجه با نشر خبرنامه‌ای از سفر معین سیاسی وزارت خارجه به تهران خبر داده است. در خبرنامه آمده است که حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه، بنا بر دعوت آقای ابراهیم رحیم‌پور معین وزارت امور خارجه ایران در...