گسترش روابط جاپان با آمریکا و کوریای شمالی

گسترش روابط جاپان با آمریکا و کوریای شمالی

سخنگوی دولت جاپان بر تعهد توکیو برای تقویت همکاری‌ها با آمریکا و کوریای جنوبی پس از شلیک موشک‌های کوریای شمالی تاکید کرد. یوشیهیده سوگا سخنگوی دولت جاپان امروز در سخنانی در جمع خبرنگاران تاکید کرد: پس از اقدام اخیر...