گسترش بندر چابهار از سوی مجلس تایید شد

گسترش بندر چابهار از سوی مجلس تایید شد

اعضای مجلس نمایندگان کشور در نشست روز یکشنبه موافقتنامه سه جانبه چگونگی استفاده از بندر چابهار را در یک مقدمه و ۱۵ ماده با بیشترین رقم آرا تایید کردند. گفته شده این موافقتنامه به منظور تامین روابط سه جانبه اقتصادی میان...