گزارش “مک” در مورد موجودیت فساد گسترده در وزارت صحت‌عامه

گزارش “مک” در مورد موجودیت فساد گسترده در وزارت صحت‌عامه

کمیسیون نظارت و ارزیابی موسوم به "مک" طی نظارتی که از وزارت صحت عامه به عمل آورد از وجود فساد در این وزارت خبر داد. این کمیسیون که متشکل از گروه تخنیکی افغان‌ها و کارشناسان بین‌المللی می‌باشد، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری...