ارائه گزارش ماستر پلان شهر هرات به رئیس جمهور غنی

ارائه گزارش ماستر پلان شهر هرات به رئیس جمهور غنی

مسئولان در اداره شهرسازی و مسکن ولایت هرات می‌گویند که ماستر پلان این ولایت را بعد از ۲ سال بررسی، تکمیل نموده و به رئیس جمهور غنی ارائه کرده اند. فریدون سروری رئیس این اداره بیان می‌کند که بعد از بررسی این ماستر پلان...