گزارش سازمان ملل در مورد بیجاشدگان داخلی

گزارش سازمان ملل در مورد بیجاشدگان داخلی

بر اساس گزارش‌های تازۀ سازمان عفو بین‌الملل در سه سال گذشته ۱٫۲ میلیون نفر از افغانستان آواره شده‌اند. این سازمان علت عمده این رقم بالا از آواره شدگان افغانستان را جنگ و بیکاری دانسته است. سازمان عفو بین‌الملل با نشر...