گزارش جدیدی در مورد غصب زمین‌های دولتی در کشور

گزارش جدیدی در مورد غصب زمین‌های دولتی در کشور

یک‌نهاد پژوهشی در کابل از آمار تکان‌دهنده غصب زمین و ملکیت‌های دولتی از سوی یک‌صد و پنجاه‌هزار فرد زورمند و برخی نهادها در ولایات مختلف کشور خبر داده است. خانه آزادی افغانستان در یک گزارش تحقیقی تازه که امروز یکشنبه...