گزارش تازه از پرواز ۳۷۰ هواپیمایی مالزی؛ “سقوط به دریا پس از پایان سوخت”

گزارش تازه از پرواز ۳۷۰ هواپیمایی مالزی؛ “سقوط به دریا پس از پایان سوخت”

بر بنیاد گزارش ها هیئت تحقیقاتی استرالیا در مورد پرواز ۳۷۰ هواپیمایی مالزی که از آن کشور راهی چین بود ولی ناپدید شد ، می‌گوید تحقیقات، بیش از پیش، احتمال سقوط هواپیما به دریا، پس از پایان سوخت، و بدون دخالت انسان، را...