گزارش‌گران بدون مرز: خبرنگاران سال پر چالشی را سپری کردند

گزارش‌گران بدون مرز: خبرنگاران سال پر چالشی را سپری کردند

سازمان گزارش‌گران بدون مرز (RSF)، اولین بخش از کارنامه سالانه خود در‌باره روزنامه‌نگاران به گروگان گرفته شده، ناپدید شده و زندانی در جهان را منتشر کرد. بر اساس این گزارش کشورایران دست کم ۲۴ روزنامه‌نگار را زندانی کرده...